6
Pro
Off

Chcete dům rychle a levně? Zvolte dřevostavbu


Říkáte, že se stavby ze dÅ™eva obáváte? Máte strach, že vám v nÄ›m v zimním období nebude teplo, anebo že protopíte „majlant“? Anebo se bojíte, že vám dÅ™evo sežere ÄervotoÄ, případnÄ› vás dÄ›sí hoÅ™lavost dÅ™evÄ›ných staveb? Tak tyto obavy nejsou v dneÅ¡ní dobÄ› už dávno na místÄ›. A kromÄ› toho, vzpomeňte na dÅ™evostavby v Alpách, ve skandinávských zemích, anebo v KanadÄ›. AvÅ¡ak proÄ chodit tak daleko – nakouknÄ›te do KrkonoÅ¡, anebo na Å umavu. DÅ™evostavby různých typů se stavÄ›ly vždycky a v souÄasnosti se díky nejmodernÄ›jším technologiím staví jedna za druhou. A kdybyste náhodou mÄ›li k dispozici pozemek – tÅ™eba z dÄ›dictví po babiÄce, bude vaÅ¡e bydlení a zaÅ™izování nového domova otázkou nÄ›kolika mÄ›síců.

Dřevostavba srubového typu 

Jaké výhody má dřevostavba oproti zděným domům?

  • Dům je postavený rychle a poté může být ihned kolaudován a pÅ™edán k užívání; vÄ›tÅ¡ina zdÄ›ných staveb – a to i dnes, pÅ™i používání moderních technologií – musí nÄ›jakou dobu vyzrávat, v nÄ›kterých případech i pÅ™es celou zimu (záleží na druhu použitých materiálů).
  • I když se stále staví dÅ™evodomy srubového typu a roubenky, souÄasné moderní dÅ™evostavby jsou vÄ›tÅ¡inou montované a tvoří je dÅ™evÄ›né opláštÄ›né desky, opatÅ™ené izolaÄním materiálem.
  • Protože jsou stÄ›ny dÅ™evostavby tenÄí než zdivo, uÅ¡etří se nÄ›kolik metrů ÄtvereÄných plochy. Technické zdroje uvádÄ›jí, že cca 4 m2 na 100 m2 plochy.
  • PÅ™i použití dÅ™eva na stavbu se jedná o zdravé bydlení – pÅ™i výrobÄ› dÅ™evostaveb se nepoužívají žádné Å¡kodliviny.
  • DÅ™evostavby jsou domy vysoce energeticky úsporné.
  • A co se požáru týká? Pokud je konstrukce správnÄ› navržená a jsou dodrženy přísné normy, odolává dÅ™evostavba požáru obdobnÄ› jako zdÄ›ný dům.

Městská dřevostavba 

Jsou tu však i některé nevýhody

Je nutné vÄ›novat dostatek Äasu peÄlivé přípravÄ›. Musíte mít pÅ™edem rozmyÅ¡leno a navrženo, jak bude kupříkladu vypadat kuchyňská linka Äi koupelna, kde budou zásuvky, odpady a podobnÄ›. Není možné tato rozhodnutí nechávat až na konec. NÄ›kteří výrobci totiž pÅ™ipravují dÅ™evÄ›né panely již v halách a na pozemku je pouze montují, a proto musí být pÅ™edem vÅ¡e dobÅ™e pÅ™ipraveno.