28
Pro
Off

Jak lidé kolonizovali Ameriku


Všeobecně se objevení Ameriky připisuje Kryštofu Kolumbovi. To však není tak docela pravda. Jistě, objevil ji pro moderní svět, avšak je potřeba si uvědomit, že když tam přijel, již byla osídlená domorodými obyvateli. A vzhledem k tomu, že my jako druh pocházíme z Afriky, je docela zajímavé se podívat, jakým způsobem se tam dostali.

 

Ten hlavní a zdaleka nejdůležitější byl objeven v průběhu poslední doby ledové. V té době již lidé pronikli hluboko do Eurasie, a položili základy pozdějších civilizací. V té době bylo totiž Berringovo moře, oddělující dnes Rusko od Aljašky, zcela zamrzlé, a to do té míry, že se po něm dalo přejít.

 

v novém světě bylo úplně jiné prostředí

 

Zde je dobré si uvÄ›domit, že vzdálenost mezi tÄ›mito dvÄ›ma zemÄ›mi, a tedy i cesta, kterou museli pÅ™edci dneÅ¡ních Indiánů projít, je pouhých 14 až 15 kilometrů. Pro dávné lidi, kteří teprve nedávno opustili koÄovný život lovců a sbÄ›raÄů, to nebyl příliÅ¡ těžký úkol, dokonce ani v takových mrazech, které tehdy panovaly.

 

Po nÄ›jakou dobu procházeli pÅ™es tento most lidé obÄ›ma smÄ›ry, avÅ¡ak po skonÄení doby ledové tento pÅ™echod roztál, a obÄ› civilizace se zaÄaly vyvíjet oddÄ›lenÄ›. Zatímco ty, které zůstaly na starém kontinentu, položily základy budoucím Číňanům, Japoncům a dalším asijským národům, ti, co zůstali uvÄ›znÄ›ni v Americe, se museli pÅ™izpůsobit novým podmínkám.

 

takto vypadá Amerika dnes

 

Zde se možná můžeme ptát, proÄ se tedy Indiáni od asijských národů tolik liší, a to nejen barvou pleti, ale také celkovými rysy obliÄeje. Důvodem je jednak pÅ™izpůsobení prostÅ™edí, o kterém již byla Å™eÄ, ale také fakt, že pÅ™es Berringovo moÅ™e procházeli nejen budoucí Asiaté, ale také budoucí Evropané. Tehdejší lidé totiž migrovali mnohem více, než bychom si dnes dokázali pÅ™edstavit, zvláštÄ› v dobÄ› ledové, kdy potravy bylo málo a bylo nutné neustále hledat nová loviÅ¡tÄ›.

 

V novém světě se pak všichni tito příchozí postupně smísili, až vytvořili úplně novou rasu, odlišnou od ostatních. Ta pak tento kontinent převzala za svůj až do doby, než se opět objevili o tisíce let později další kolonisté.