15
Dub
Off

Krása kolem nás


Myslíte si, že krásní lidé to mají v životÄ› jednodušší? To abych se pÅ™iznala, tak je to možná tak docela pravda, protože když se tÅ™eba dívám na krásné modelky a nebo na krásné hereÄky a nebo krásné herce, tak vždycky z toho vyplyne fakt, že v Äasopisech tÅ™eba o nich píšou, že jsou opravdu krásní a motivovaní ke vÅ¡em pozitivním vÄ›cem. A nikde nepíšou, tÅ™eba že nÄ›kdo je Å¡eredný. A nebo že je nÄ›kdo průmÄ›rný. SamozÅ™ejmÄ›, že je velice takové netaktní a bylo by to Å¡patné, kdyby tÅ™eba nÄ›koho nazvali, že je Å¡karedý a nebo jednoduÅ¡e divný. Proto je logické, že se ve vÅ¡ech novinách píše o modelkách a nebo o hereÄkách, že jsou krásné.

Krásné Äervené Å¡aty.

Ale abych se pÅ™iznala, tak já ÄlovÄ›ka neberu podle krásy a nebo podle toho, jak je mi sympatický, ale spíše ho beru, jaký je. SamozÅ™ejmÄ› že také sympatie hrají velikou roli. A co se týká krásy, tak hlavnÄ› hledím spíše na to, jestli ÄlovÄ›k zdravý a jak se chová ke mÄ›. Jde spíše o to vnitÅ™ní rozpoložení, než o to vnÄ›jší, protože vnÄ›jší rozpoložení a vnÄ›jší vzhled může ÄlovÄ›k zmÄ›nit. Ale to vnitÅ™ní, to takové to tajemno na duÅ¡i. To je jednoduÅ¡e ÄlovÄ›k nezmÄ›ní.

Krása není nikdy stejná.

To už je prostÄ› dané v ÄlovÄ›ku. A pokud je ÄlovÄ›k opravdu hodnÄ› krásný a klidnÄ› by vyhrál i Miss svÄ›ta a bude vevnitÅ™ Å¡karedý a prohnilý, bude zlý a arogantní, tak si myslím, že mnoho lidí opravdu s tímto ÄlovÄ›kem nebude chtít mít nic spoleÄného. Například tohle Å™ekl i můj bratr, i kdyby žena byla opravdu sebevíc krásnÄ›jší, ale byla by opravdu hloupá a nebo zlá a arogantní, tak by si prý o ni ani kolo neopÅ™el. Tohle je ale pravda, protože když jsem se potom ptala jeÅ¡tÄ› dvou kamarádů, tak mi odpovÄ›dÄ›li to samé, že radÄ›ji průmÄ›rnou chytrou ženu, ale ne hlavnÄ› tu nejkrásnÄ›jší ženu, která je navíc hloupá. A já se jim nedivím, protože já bych také nechtÄ›la nejkrásnÄ›jšího muže planety, který by byl hloupý a tÅ™eba arogantní a namyÅ¡lený. Tohle není vůbec můj typ.