15
Lis
Off

Když už žena nemůže…


Může se stát, že už toho bude na ženu moc a bude mít pocit, že už nic nezvládá. Kolikrát se nÄ›co takového projevuje tím, že daná žena každý veÄer pláÄe a už například není tak veselá, jako bývala v dřívÄ›jší dobÄ›. Pokud si toho ÄlovÄ›k, který s danou ženou vÅ¡imne, udÄ›lal by jen dobÅ™e, pokud by dané ženÄ› pomohl a nenechal jí, aby byla na vÅ¡e sama.

Jestliže to u vás doma funguje tak, že chodíte do práce, ale po příchodu domů lehnete k televizi a nic dalšího už nedÄ›láte a vaÅ¡e žena to má tak, že když pÅ™ijde domů z práce, musí se jeÅ¡tÄ› vÄ›novat domácnosti a dÄ›tem, nemůžete se divit tomu, že toho na danou ženu může být po Äase hodnÄ› a že má tendence propadat depresím, pláÄi apod. Pokud byste zmÄ›nili váš přístup a ženÄ› pomohli, urÄitÄ› byste udÄ›lali jen dobÅ™e.

smutná žena

Uvidíte, že jakmile zaÄnete vaší ženÄ› pomáhat a to alespoň tak, že si zaÄnete uklízet sami po sobÄ›, místo ženy zkontrolujete vaÅ¡im dÄ›tem úlohy, velmi to dané ženÄ› pomůže. RozhodnÄ› to na ní poznáte, protože je možné, že se bude opÄ›t usmívat a bude mít deprese mnohem ménÄ›.

Deprese jsou nÄ›co, co rozhodnÄ› není příjemné a kolikrát se nejedná o nic, co by trvalo pouze jeden den. Kolikrát se jedná o nÄ›co, co mnohdy trvá opravdu dlouho a tak si postupnÄ› zaÄne všímat mnohem více lidí, že je s daným ÄlovÄ›kem nÄ›co Å¡patnÄ›.

sedící žena

DneÅ¡ní spoleÄnost si neuvÄ›domuje, že žena už není ÄlovÄ›kem, který je neustále doma a stará se jen o dÄ›ti a domácnost. Dnes už stejnÄ› jako muž chodí do práce a proto by to mÄ›lo být tak, že by muž mÄ›l v domácnosti pomoci. SpoleÄnost má pocit, že když muž ženÄ› v domácnosti pomůže, sníží se pod svou úroveň. Opravdu? To, jak to fungovalo dříve, bychom už mÄ›li vypustit z hlavy. Dnes je jiná doba a proto je potÅ™eba zaÄít žít jinak a ne nikoliv tak, že muž po příchodu z práce nemusí nic Å™eÅ¡it a žena musí zařídit vÅ¡e, co je potÅ™eba.