23
Srp
Off

Bude zábava


Tuto Äinnost s i musí každý pohlídat. Tedy tak, aby ho to bavilo. Nesmí se nechat zlákat do pochybných podniků. VÄ›tÅ¡inou to zaviní kamarádi. Znáte to. PojÄme tam, bude tam legrace a moc to nestojí. A ÄlovÄ›k na to skoÄí, aby se tam nÄ›kde a pÅ™i nÄ›Äem pořádnÄ› nudil. Je tÅ™eba vÄ›dÄ›t, do Äeho se jde. Pak se může jedinec vyhnout zklamáním.  

Každý ÄlovÄ›k se domnívá, že právÄ› ta jeho zábava je ta nejlepší a nechápe ty druhé, jak je může bavit nÄ›co odliÅ¡ného. Proto rybář nechápe fotbalistu, tedy fotbalového fandu, ten zase nechápe Ätenáře knih a tomu jsou k podivení vÅ¡ichni turisté s horolezci v Äele.  

rybář a ryby

Pokud se nÄ›kdy stane a stává se to Äasto, že by ÄlovÄ›k naÅ¡el dalšího, který smýšlí stejnÄ› jako on, ihned uzavÅ™ou bratrství a když se pÅ™idá tÅ™etí, už je možno založit spolek. Nu a pak se pÅ™idávají další a další a pak se může spoleÄnost stát velmi slavnou. 

Zabavit se musí ÄlovÄ›k umÄ›t. Může brát zábavu jak aktivnÄ›, tak i pasivnÄ›. A proto máme kouzelníky, kteří jsou aktivní a kolem nich spoustu diváků, kteří jsou pasívní. Ale baví je to vÅ¡echny, tedy, pokud není ovÅ¡em kouzelník nÄ›jaký břídil.  

hráÄi fotbalu

K aktivitě je třeba někdy jen fyzických sil, to v případě turistiky v obtížných terénech, nebo jiných silových sportů. Ale někdy jen sil psychických, například při hře v karty, nebo rybaření. To je ovšem zábava sama pro sebe a ta by si jistě zasloužila zvláštní kapitolu. Nebo ještě lépe vlastní knihu. Lid rybářský je zvláštního charakteru, a i když vyhledává klid, dokáže se v kolektivu řádně rozohnit, zvláště tehdy, není-li mu uvěřeno nějaké jeho dobrodružství, když chytal sumce, který měl sedm set kilogramů, dvě hlavy a na délku jej ani nešlo změřit. 

Každý druh zábavy by mÄ›l ÄlovÄ›ku pomoci od stresu, mÄ›l by mu pomoci zapomenout na shon každého dne a nerváky v zamÄ›stnání. Proto se ÄlovÄ›k může bavit jen o víkendu. Což je ovÅ¡em Å¡koda.