25
Srp
Off

Proč je volba předsedy výboru SVJ důležitá


Prakticky v každém paneláku dnes najdeme Společenství vlastníků jednotek. To je složeno ze všech vlastníků jednotlivých bytů, a stará se o záležitosti, které se týkají celého domu, ať už vnějšku či společných prostor. Ovšem toto společenství nemůže být neorganizované. I to je důvod, proč je zde hlavní osobou předseda.

Jeho úkolem je především jednat z úřady, svolávat a vést schůze a zařizovat jejich program. Tento předseda je volen ostatními členy, nejčastěji pak z řad majitelů bytů. Může se však stát, že bude vybrán externí předseda.

klasické paneláky

Jen málokdo si však uvědomuje, jak je tato volba důležitá. Jelikož jsou prakticky veškerá rozhodnutí prováděna hlasováním, většina lidí je přesvědčena, že na tom, kdo dělá předsedu, příliš nezáleží. Proto má často volba předsedy výboru SVJ mnohem nižší účast, než by bylo záhodno.

To je však škoda, neboť ve skutečnosti může tato volba ovlivnit mnohem více věcí, než by se na první pohled mohlo zdát. Například je zde již zmíněné jednání s úřady či firmami. Je jasné, že ne každý v tom takzvaně „umí chodit“. Proto je ideální vybrat takového člověka, který se v úředním systému vyzná a ví, jaké povolení je kdy potřeba. Díky tomu je totiž mnohem vyšší šance, že s žádostí uspějeme.

předseda SVJ

Aniž si to příliš uvědomujeme, předseda také určuje program jednání. Vzhledem k tomu, že schůzi vede, má také poměrně velké možnosti do ní zasahovat. Je totiž zcela na něm, jakou důležitost kterému tématu přisoudí, a v jakém pořadí budou jednotlivé záležitosti projednávány.

To je jen několik málo z mnoha důvodů, proč bychom tomu měli volbě předsedy přisuzovat mnohem větší důležitost, než tomu tak skutečně je. Správná volba totiž může prospět všem lidem v domě, zatímco ta špatná může bydlení značně znepříjemnit. A je jasné, která z variant je lepší. Proto, pokud vás takováto volba čeká, rozhodně na ni jděte a dejte svůj hlas. Pak si nebudete muset nic vyčítat.