11
Říj
Off

Stres ze svatby


Můj snoubenec a já jsme spolu 3 roky, žijeme spolu a jsme zasnoubení, ale mám obavy. Mám vztahovou úzkost a snažím se oddÄ›lit úzkost od normálních vzestupů a pádů. Jedna konzistentní vÄ›c, kterou si od svého partnera vÅ¡imnu a která mÄ› nutí pochybovat o naÅ¡em vztahu, je, že Äasto pÅ™edstírá empatii. Pokud mám těžký den a Å™eknu mu o tom, slovy mÄ› podpoří– ale fyzicky jeví známky podráždÄ›ní. Ptala jsem se ho na to a on pÅ™iznal, že nÄ›kdy necítí, co říká, protože je prý vyhoÅ™elý a nemá pocit, že by mÄ›l prostor se emocionálnÄ› projevit. Říká, že jsem byla hodnÄ› negativní, což je pravda, protože stres z plánování svatby na mÄ› do znaÄné míry spadl. 

stres

VÄera, bÄ›hem naÅ¡eho rozhovoru o svatbÄ› se vyjádÅ™il k jednomu z mých nápadů, o kterém jsem mÄ›la pocit, že ho nechce. Omluvil se a vÅ¡echno bylo v pohodÄ›, ale pak naÅ¡tvanÄ› vyrazil pryÄ. Nezastavil se a nechtÄ›l se mnou mluvit. ÚplnÄ› mÄ› ignoroval. V poslední dobÄ› mu vůbec nerozumím, chová se úplnÄ› jinak a mÄ› to mrzí. Možná je to jenom stresem ze svatby a nebo se mezi námi vytváří nÄ›jaké dusno, sama nevím a trápí mÄ› to. PÅ™edstavovala jsem si, že když budeme zaÅ™izovat svatbu, bude to krásné a ne že z toho budeme mít stresy. Dokonce jsme se kvůli vÄ›cem ohlednÄ› svatby hodnÄ›krát pohádali a byly to docela ostré hádky. MÄ› to potom mrzelo.

stres

PÅ™iÅ¡la jsem se mu omluvit, nachystala jsem pro nás vanu a v ní byla pÄ›na, kolem vany hoÅ™ely svíÄky. UvaÅ™ila jsem dobrou veÄeÅ™i. Jenže on místo toho, co by byl rád, tak na mÄ› zaÄal Å™vát a kÅ™iÄet, že co to tady je za bordel. Tímhle mÄ› docela dost zklamal. Ze zaÄátku bylo vÅ¡echno úžasné, ale postupem Äasu zjiÅ¡Å¥uji, že přítel není už jako pÅ™edtím. NÄ›kdy už se spolu nedokážeme ani normálnÄ› bavit a to mÄ› hroznÄ› mrzí. Nevím, jestli mám Äekat, až to bude v pohodÄ› a nebo se s ním rozejít, momentálnÄ› asi nejsem ve stavu, že chci s ním svatbu.