11
Říj
Off

Můj snoubenec a já jsme spolu 3 roky, žijeme spolu a jsme zasnoubení, ale mám obavy. Mám vztahovou úzkost a snažím se oddÄ›lit úzkost od normálních vzestupů a pádů. Jedna…

27
Lis
Off

KonÄí období prázdnin a zaÄíná chladnÄ›jší Äást roku. V pÅ™edchozích mÄ›sících, i díky stále teplejším a teplejším mÄ›sícům, jsme se snad vÅ¡ichni pravidelnÄ› stávali návÅ¡tÄ›vníky koupaliÅ¡Å¥ nebo jeÅ¡tÄ› lépe přírodních jezer…