27
Lis
Off

Voda a kožní problémy


KonÄí období prázdnin a zaÄíná chladnÄ›jší Äást roku. V pÅ™edchozích mÄ›sících, i díky stále teplejším a teplejším mÄ›sícům, jsme se snad vÅ¡ichni pravidelnÄ› stávali návÅ¡tÄ›vníky koupaliÅ¡Å¥ nebo jeÅ¡tÄ› lépe přírodních jezer Äi rybníků. V takovém případÄ› je kontakt s ostatními návÅ¡tÄ›vníky jistým způsobem omezen. Nyní ovÅ¡em zaÄíná období, které je typické návÅ¡tÄ›vami uzavÅ™ených bazénů a aquaparků. Tam je běžné, že stojíme mokrýma nohama na zemi, po které pÅ™eÅ¡lo mnoho dalších plavců. Toto je prostÅ™edí, které je jako stvoÅ™ené pro pÅ™enos kožních onemocnÄ›ní. Jak je to možné?

wellness a spa

Kůže je jako orgán, který je neustále v kontaktu s vnějším prostředím, vybavena několika mechanismy, které ji chrání před působením nepříjemných vlivů. Jenže, pokud se celý den mácháme ve vodě, je mnoho těch mechanismů oslabeno, a je proto pro bakterie a houby jednodušší ji obsadit. Poté přijde období, kdy se těchto úporných kožních nedostatků snažíme zbavit. Některým těmto problémům se dá ale předejít. Některá tato řešení nejsou nikterak složitá a všechny potřebné pomůcky k tomu pravděpodobně budete mít doma. Jednou možností je koupel nohou ihned poté, co se z bazénu vrátíte domů.

kůže a oÄní okolí

V takovém případÄ› je vhodné si vzít teplou vodu a rozpustit v ní nÄ›kolik lžiÄek soli. Sůl v tomto případÄ› funguje jako dezinfekce. Poté, co nohy necháte nÄ›kolik minut namoÄené, je nejlepší si kůži lehce odřít pemzou, odstraní se tak odumÅ™elé kožní buňky, které mohou být výborným místem pro množení mikroorganismů. AÄkoli se jedná o práci, na kterou ne každý má po návratu z celodenního koupání náladu, je vhodné chvilku toho Äasu jeÅ¡tÄ› obÄ›tovat. Kožní problémy, zejména na ploskách nohou jsou velmi úporné, a i nÄ›kolika mÄ›síÄní kůra Vás jich nemusí zbavit. Jedná se tak o prevenci, která se jistÄ› vyplatí a Äas, který pÅ™i ní strávíte se Vám jistÄ› jednou vrátí.