15
Dub
Off

Myslíte si, že krásní lidé to mají v životÄ› jednodušší? To abych se pÅ™iznala, tak je to možná tak docela pravda, protože když se tÅ™eba dívám na krásné modelky a…

4
Dub
Off

SlyÅ¡te, slyÅ¡te avízo pro vÅ¡echny potenciální návÅ¡tÄ›vníky Liberce Äi jeho blízkého okolí. Možná byste se k nám rádi podívali za poznáním, kulturou Äi sportem, ale nevíte, kam složit hlavu. ChtÄ›li…

Nezařazené
28
Úno
Off

Myslím si, že je opravdu hodnÄ› různých lidí, kteří pracují tÅ™eba na home office a pracují s poÄítaÄem. Protože to bych nebyla já, abych si také nezjiÅ¡Å¥ovala různé informace o…

IT
25
Úno
Off

Chystáte se na cesty? Jak zajistíte, abyste zároveň s nastoupením do VaÅ¡eho automobilu získali vstupenku do svÄ›ta bez nebezpeÄnÄ› oslňujících sluneÄních paprsků, bez UV záření a bez obtěžujících interiérových teplot…

Nezařazené
19
Úno
Off

Každý z nás má možnost pustit se kdykoliv a v jakékoliv podobě do soukromého podnikání. Pokud se při tom dodrží zákony a předpisy, nikdo v tom nikomu z nás nebrání,…

23
Led
Off

Mnoho lidí chce dnes využívat energii, kterou má Slunce například k výrobÄ› elektÅ™iny nebo k ohÅ™evu vody. Jestli se k nim chcete i vy pÅ™ipojit, obraÅ¥te se na naÅ¡i spolehnout,…

Nezařazené
18
Led
Off

InformaÄní technologie mÄ› opravdu hodnÄ› lákala už na základní Å¡kole, ale Å™eknu vám, že i když jsem na základní Å¡kole nemÄ›la s poÄítaÄi a s informaÄní technologií vůbec žádné zkuÅ¡enosti, tak…

IT
28
Pro
Off

VÅ¡eobecnÄ› se objevení Ameriky pÅ™ipisuje KryÅ¡tofu Kolumbovi. To vÅ¡ak není tak docela pravda. JistÄ›, objevil ji pro moderní svÄ›t, avÅ¡ak je potÅ™eba si uvÄ›domit, že když tam pÅ™ijel, již byla…

27
Pro
Off

Pokud nÄ›co mnohým lidem dÄ›lá radost, pak jsou to nákupy. Existují lidé, kterým zlepší náladu to, když si na sebe koupí nÄ›co pÄ›kného. NÄ›co, co daný ÄlovÄ›k jeÅ¡tÄ› nemá a…